ЗА ПОРОДИЦЕ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ 3+ КАРТИЦА

0

Како поднети захтев за бесплатну 3+ картицу?


Град Краљево позива породице са троје и више деце, са територије града Краљева, да поднесу захтев за издавање ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 2019 „Цена минус за 3+“ односно попуне Изјаву којом дају пристанак на обраду података о личности у сврху издавања картице.

Право на картицу имају породице код којих су:
– мајке са троје и више деце, од којих је најмање једно дете малолетно

– да су родитељи старатељи или усвојиоци детета које је у породици треће или наредно

– самохрани очеви који се старају о деци

– очеви који су преузели бригу о деци

– потребно је да родитељи (усвојиоци, старатељи) имају заједничко пребивалиште са малолетном децом или малолетним дететом уколико су остала деца пунолетна, а расељена лица да имају заједничко боравиште са малолетном децом или малолетним дететом уколико су остала деца пунолетна.

Cena minus za 3  1

Образац Изјаве могу да преузму и попуњену и потписану предају на шалтеру Канцеларије за брзе одговоре у Градској управи града Краљева (Трг Јована Сарића број 1 – између првог и средњег улаза у Градску управу), од 30. јануара до 15. фебруара 2019. године – радним данима од 08.00 до 14.00 часова. Образац Изјаве могу наћи и на званичном сајту Града Краљева www.kraljevo.rs, у делу Огласна табла.

Корисник картице, потписивањем Изјаве, може дати сагласност за себе и малолетну децу, а пунолетна деца потписују посебну Изјаву којом дају пристанак на обраду података о личности у сврху издавања ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 2019 „Цена минус за 3+“.

Приликом потписивања Изјаве потребно је показати на увид важећу личну карту или важећу боравишну дозволу.

Cena minus za 3

О датуму поделе ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 2019 „Цена минус за 3+“ будући корисници ће благовремено бити обавештени преко средстава јавног информисања и на званичном сајту Града Краљева www.kraljevo.rs.

Породице које до 15. фебруара нису попуниле Изјаву, као и оне породице које током године добију треће и свако наредно дете, то могу да учине и након 15. фебруара, на шалтеру Канцеларије за брзе одговоре у Градској управи града Краљева (Трг Јована Сарића број 1 – између првог и средњег улаза у Градску управу), радним данима од 10.00 до 13.00 часова.

Информације се могу добити у Канцеларији за брзе одговоре Градске управе града Краљева, на телефон број 306 220, и у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, на телефон број 036.312.471.
Списак правних субјеката код којих породице са троје и више деце могу остварити попуст у Краљеву односно Србији корисници картице могу наћи на званичном сајту Удружења Покрет за децу „Три плус“ http://triplus.org.rs/kraljevo/.