22 C
Kraljevo
уторак, 03. октобра 2023.
[adrotate group="1"]
[adrotate group="3"]
More

  Објављено

  Последње вести

  ДА ЛИ ЋЕМО ОСТАТИ БЕЗ РЕКЕ СТУДЕНИЦЕ И ОКОЛНИХ ПОТОКА!?

  - маркетинг -[adrotate group="1"]

  СТУДЕНИЦА – Протеклог четвртка у Ушћу одржана је јавна расправа о изградњи  неколико хидроцентрала на реци Студеници као и на неколико локалних потичића у овом крају. Програмом је било предвиђено да се мештани овог краја упознају са свим релевантним чињеницама и евентуалним последицама које  изградња оваквих хидроцентрала носи са собом.


  Изнета  је велика забринутост локалног становништва као и не слагање са овим пројектима.  Чак је ових дана покренута и група на друштвеним мрежама под називом “Спасимо Студеницу”  где се локално становништво упозорава на све могуће негативне последице изградње ових хидроелектрана.

  “Вероватно многи од Вас нису довољно упознати са планом изградње мини хидроелектране на реци Студеници која ће бити лоцирана 5,8 км узводно од ушћа Студенице у Ибар. План је да се направи брана 13,2 м висине при чему ће се формирати акумулација укупне запремине 190 000 м3, при чему се корисна запремина акумулације процењује на 45 000 м3. Успор будуће акумулације протезаће се на дужини од 1 км узводно од бране, а површина акумулације при коти нормалног успора износиће око 3 ха. Корито реке биће преграђено по целој ширини.
  Изградња ове хидроелектране је прва у низу с обзиром да је првобитно планирана изградња осам да би се тај број смањио на будуће 3 хидроелектране и то: Трњаци, Ушће (Јабуково поље), Никољача.
  С овим у вези урађена је студија о процени утицаја на животну средину из које се јасно могу сагледати многи негативни утицаји на место, становништво и саму реку Студеницу. Наравно инвеститор предвиђа и преузимање одређених мера за смањење ових негативних утицаја али не може дати никакву гаранцију да би тако могло и бити што остаје нама само да се надамо.
  Негативни утицаји се јављају како у периоду изводјења радова ( агресивни радови попут минирања, бушења, сечења могу да утичу на геолошке услове) тако и у осталим фазама тј.фази експлоатације и у случају одредјених природних и других непогода.

  Као последица грађевиснких радова, појачаног саобраћаја и изградње хидроелектране негативан утицај ће се у великој мери одразити на стање квалитета воде реке Студенице.
  Последице које се могу појавити у случају загађења водотока јесу промене хидробиолошких и микробиолошких параметара, развој непожељних организама, засипање суспендованим или седиментним материјама. Такодје може доћи до процуривања нафтних деривата, одлагање разног отпада, замућених водених талога,одлагање санитарног отпада.
  Утицај на биодиверзитет је значајан, одредјени примерци ихтиофауне (риба) и осталих водених екосистема могу бити озбиљно угрожени са неповратним последицама.
  Процене инвеститора везано за утицај на животну средину услед разних удеса у виду разних хаварија су такве да је штета по животе људи, животиња и имовине велика што се може видети у табеларном прегледу датом у овој студији.
  За превоз гламозне механизације која ће се употребљавати за изградњу хидроелектране користиће се државни пут Ушће – Студеница што ће битно утицати на његово пропадање.
  Поред горе наведеног веома је битан економски аспект сагледавања. Наиме Министарство енергетике је 2013.године расписало јавни тендер и доделило локације за изградњу мини хидроелектрана приватним инвеститорима којима је дат и рок да у периоду од 2 године пусте исте у рад. Приватни инвеститори добијају концесије на реку тј.право коришћења реке на вишедеценијски временски пероид при чему власници хидроелектрана имају статус повлашћених производјача електричне енергије током 12 година после пуштања хидроелектране у рад и гаранцију државе да ће од њих куповати струју по вишим ценама.
  Ово значи да би економску користи од изградње хидроелектране имао само приватни инвеститор ,који би добио кредит неке банке за реализацију овог пројекта и повлашћени статус код државе да продаје струју коју производи кориштењем реке. Наравно власник хидроелектране би плаћао и годишњи износ концесије држави тј.износ за кориштење реке.
  Користи које становници могу имати је ангажовање током грубих радова израде мини хидроелектране као радну снагу и евентуално за неке мање занатске услуге. У периоду експлоатације тј.кориштења планирано је да хидроелектрана буде потпуно аутоматизована и да не запошљава ни једног радника што се може видети из документа „Локацијски услови“ који је приложен уз студију о процени утицаја на животну средину.”

  “Увидом у Просторни план Града Краљева запрепашћен сам чињеницом да ћемо остати и без последњег потока. Инвеститори сада раде по том плану који је усвојен још 2011. године вероватно без примедби грађана са овог подручја. Да ли смо ми то тада преспавали или су мимо нас кројили нашу судбину? Локални политичари су сигурно били упознати…” – каже за Студеница Online, Горан Николић председник МЗ Ушће.

  Планиране МХЕ на подрчју „бивше општине ушћанске“:

  1. ЗЕЧЕВИЋИ – Попова Река – тиролски захват

  2. МОСТ – Желебић – тиролски захват

  3. УШЋЕ – Радуша – бетонски праг

  4. ПРИШЕВИЋИ – Радуша, Госпођин поток – тиролски захват

  5. ГРАДИНА – Краљске река – тиролски захват

  6. ПРЋАНИ – Студеница, Бревина – тиролски захват

  7. РУДАК – Бревина – тиролски захват

  8. ГРЕБОВИЦА – Бревина/насута брана

  9. РУДАК 2 – Бревина, Забеошки поток/тиролски

  10. ГОДОВИЋ – Студеница, Бревина, Вршки поток/ бетонски праг

  11. СЕЛИШТЕ – Ðаковски поток/ тиролски захват

  12. КАЛУДРА – Савошница/ бетонски праг

  13. ОРАЧКО БРДО – Савошница/тиролски захват

  14. САВОВО – Савошница, Равни поток/тиролски захват

  15. ГРАИЋИ – Граићка река/ тиролски захват

  16. МЛАНЧА – Граићка река/тиролски захват

  17. ЈЕЛИЋИ – Гокчаница/насута брана

  18. МЕЂУРЕЧЈЕ – Рудњачка река/насута брана

  19. ЖУПЊАЦИ – Рудњачка, Пресиињачки поток/тиролски захват

  20. ДУБОВО – Дубовска река, Колска река/ тиролски захват

  21. КОСОВЦИ – Колска река/ тиролски захват

  22. ИГРИШТЕ 1 – Предолска река/насута брана

  23. ИГРИШТЕ 2 – Предолска река/ тиролски захват

  24. ГАЈОВИЋИ – Предолска и Мала река/ тиролски захват

  25. ВЛАС – Планска река/ тиролски захват

  26. СТУДЕНИЦА 1 – Ушће Савошнице/тиролски захват

  27. СТУДЕНИЦА 2 – Мише брдо/ тиролски захват

  28. СТУДЕНИЦА 3 – Манастир Студеница/ тиролски захват

  29. СТУДЕНИЦА 4 – Ушће Бревине/ тиролски захват

  30. СТУДЕНИЦА 5 – Белибраћа/тиролски захват

  31. СТУДЕНИЦА 6 – Трњаци/тиролски захват

  - маркетинг -[adrotate group="1"]

  Последње вести

  - маркетинг -[adrotate group="2"]

  Ако сте пропустили

  - маркетинг -[adrotate group="4"]