Home Обавештења НА ДЕВЕТ ПОПУЛАРНИХ ЛОКАЦИЈА, ТРАЈНО ЗАБРАЊЕН РИБОЛОВ

НА ДЕВЕТ ПОПУЛАРНИХ ЛОКАЦИЈА, ТРАЈНО ЗАБРАЊЕН РИБОЛОВ

НА ДЕВЕТ ПОПУЛАРНИХ ЛОКАЦИЈА, ТРАЈНО ЗАБРАЊЕН РИБОЛОВ

КРАЉЕВО – На делу рибарског подручја “ИБАР” постоји девет посебник станишта, која су видно обележена таблама и на којима ће бити трајно, током читаве године, забрањен риболов.


Zabranje-ribolov-Studenica

  1. Река ЛОПАТНИЦА, узводно од улива у Ибар до фудбалског игралишта.
  2. Река РИБНИЦА, узводно од улива од такозваног Славковића зида.
  3. Река ДУБОЧИЦА, узводно од ушћа у Ибар, у дужини од 1000 метара.
  4. ПЉАКИЋА РАСТОКА, у дужини од 300 метара.
  5. Река СТУДЕНИЦА, узводно од улива у Ибар, у дужини од 1000 метара.
  6. БАБСКО ПОЉЕ, комплетан стари ток, такозвано “мрестилиште”, у дужини од 800 метара.
  7. Река ГРУЖА, узводно од ушћа у Западну Мораву до такозваног тунела.
  8. ГОЧКА РЕКА, узводно од ушћа у ИБАР, у дужини од 1000 метара.
  9. ЧУКОЈЕВАЦ такозвани “ГОВЕДАРНИК”, у дужини од 500 метара.

 

У складу са чланом 25. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Службени гласник РС, број 128/14), поједине риболовне воде, односно делови риболовних вода представљају посебна станишта која су значајна за биолошке потребе риба као што су: мрест, раст и развој, исхрана и кретање (миграција). У посебним стаништима трајно је забрањен сваки вид риболова, као и било какве активности које ометају горе биолошке потребе риба, осим риболова у научно-истраживачке сврхе.

О забрани риболова на овим стаништима бринуће Рибочуварска служба „Видре“ – Краљево