Home Култура СТУДЕНИЧКИ КРСТ

СТУДЕНИЧКИ КРСТ

СТУДЕНИЧКИ КРСТ

СТУДЕНИЦА – „Студенички Крст“ је исклесан током две последње деценије 12. века. Налази се изнад северних врата немањине Богородичине Цркве.


Овај Крст је постао препознатљиви знак градитељства, културе и доба Стефана Немање. Он представља комбинацију две симболике: ранохришћанске символике сидра, тј. спасења и сигурности у Царству Божијем, и символике раста и напредка која се види у биљно декорисаним завршетцима Крста.