22 C
Kraljevo
четвртак, 08. децембра 2022.
More

  Објављено

  Последње вести

  ГРАЂАНИ СРБИЈЕ СЕ УГЛАВНОМ ПРОТИВЕ ИЗГРАДЊИ И НИСУ БАШ НАЈБОЉЕ УПОЗНАТИ СА СВИМ ОКОЛНОСТИМА ОКО ИЗГРАДЊЕ МИНИХИДРОЕЛЕКТРАНА, ПОКАЗУЈЕ ИСТРАЖИВАЊЕ

  - маркетинг -

  Грађани Србије углавном незадовољни изградњом минихидроелектрана на рекама Србије и о томе имају веома негативан став.


  Организација Центар за креирање политика – ЦКП, спровела је истраживање међу грађанима Републике Србије, о актуелној теми градње деривационих мини хидроелектрана (у даљем тексту МХЕ). Наиме широм територије наше државе планирана је изграња 500 оваквих МХЕ, што је убрзо изазвало незадовољство код грађана, и то првествено код оних који живе уз или близини сливова река, а на којима је планирана изградња МХЕ. Оно што карактерише ове електране јесте да се оне граде на токовима који су заправо јако мали, па се често и поставља питање да ли су то и реке. Грађани су устали против ове градње спречавајући инвеститоре да граде оно што су наумили. У јавности се повела велика расправа да ли је добро градити МХЕ, или се окренути неким другим алтернативним изворима добијања енергије. Исто тако ове градње су дошле и до судских спорова како би се доказало ко има за право. Баш из ових разлога као организација која се бави темама екологије и заштите животне средине желели смо да испитамо шта грађани мисле о овој актуеланој теми, али и да проверимо њихову информисаност о градњи МХЕ и сличним питањима везаним за саму градњу. Притом занимало нас и колико знају о самим МХЕ тј. неким од њихових карактеристика.

  Што се тиче самог истраживања које носи назив „Ставови грађана о деривационим мини хидроелектранама“, оно је спроведено у периоду од 2.11. до 20.11.2018. године. Испитаници су попуњавали упитник који се састојао од 15 питања, затвореног, отвореног и мешовитног типа. Укупан број попуњених анкета је 770, а слали су их грађани из свих крајева Србије. Обрада података је вршена, путем специјализованог програма СПСС (Statistical Package for the Social Sciences).

  Нашу анкету „Ставови грађана о деривационим мини хидроелектранама“ попунило је укупно 770 грађанки и грађана Републике Србије. Од укупног броја највише је учествовало особа женског пола и то са 59,7% или 460, с друге страна особе мушког пола су попуниле 40,3% укупног броја анкета тј. њих 310.
  Старосна структура испитаника креће се у опсегу од 18-75 година, те је она структурирана у три групе. На основу њих добили смо следеће податке. Од 18-30 година што представља младо становништво укупно је 29,6%, затим најбројнију групу представљу грађани средњих година 31-45 и то са 43,4%,  на крају грађана старости од 46-75 година у анкети је било 27%.

  Pol i godine ispitanika

  Остали подаци који се односе на опште податке о испитаницама тичу се типа насеља у коме живе и њихове образованости. Према њима видимо да је на питање у ком типу насеља живете, највећи број одговора био у граду и то 85,7% док је њих 14,3% означило село као место пребивалишта. Што се тиче степена образованости анкетираних, највише је оних који су високо образовани и то 52,9%, за њима следе они који имају више образовање 29,1% и средње 17,7%. На крају они коју су завршили само основну школу представљају најмањи број и њих је 0,4%.

  Tip naselja

  Да ли знате шта су деривационе мини хидроелектране? Ово представља једно од главних питања наше анкете, јер су већ следећа два питања показатељи колико грађани имају знања  МХЕ. На ово питање највећи број испитаника је одговорио да зна шта су МХЕ и тај број износи 84,2% испитаних. Преостали су одговорили са нисам сигуран – 12,1% и да не знају шта су МХЕ – 3,7%.

  Da li znate šta su MHE

  Једно од два питања на којем смо се посебно базирали односило се на познавање податка колико % воде остане у речном кориту нако што се вода преусмери у цеви. Од три понуђена одговора тачан је мање од 15%, а укупног броја 68,2% грађана је одговорило тачно. Одговор између 15%-50% дало је 28,2% испитаних, док је трећи понуђени одговор – више од 50% означило њих 3,6%.

  Друго питање се односило на то колико електричне енергије у укупном проценту може да добија србија планираном градњом  500 МХЕ. Тачан одговор на ово питање је био 2% и тачно је одговорило највећи број испитаника њих 78,1%, следе одговори 10%, овај одговор је означило 17,5% испитаних и на крају најмањи број испитаних је одговорио под 20% укупно 4,4% анкетираних.

  Као што видимо грађани су солидно информисани, али то не одражава подударност са питањем број 5. јер је много већи проценат испитаних рекао да зна шта су МХЕ, али у неким од карактеристика МХЕ нису дали тачне одговоре.

  Kviz pitanja

  Тим поводом желели смо да проверимо колико испитаних који су одговорили са „да“ на питање да ли знају шта су МХЕ, а било их је 84,2%, да ли су дали тачне одговоре на питања 6. и 7. На основу обрађених података добило смо следеће резултате. Од тог укупног броја испитаних који су одговорили са „да“, њих 71,3% је одговорило и са тачним одговором на 6. питање, а то је мање од 15%. Уз то на 7. питање где је тачан одговор гласио 2% електричне енергије, тачно је одговорило њих 81,8%. Долазимо до закључка да су грађани на 7. питање тачније одговорили него на 6. питање. Но оно што је свакако приметно од укупног броја скоро 30% на шесто и 20% на седмо питање је дало погрешне одговоре, што није мали број и доводи нас до закључка да грађани који су рекли да знају шта су деривационе МХЕ, нису нас уверили у тачност свог исказа.

  Odgovori ispitanika

  На два питања отвореног типа добијени су одговори који су се често понављали или су давани одговори у виду синонима речи. Тако је на питање какав утицај потенцијална градња МХЕ има на живи свет у и око водотока дати су следећи одговори: негативан, лош, разрајући, погубан, штетан, катастрофалан, очајан, девастирајући… Нешто прецизније профилисање одговора било је у случају питања о алтернативним изворима добијања енергије. Ту грађани најчешће наводили: енергију ветра, соларну енергију и биомасу.

  Uticaj MHE i alternativni izvori energije

  Следећа питања су била базирана на затвореном типу одговора и занимло нас је да видимо колика је информисаност грађана. Прва два таква питања су се односила на упознатост са проблемима који су настали градњом МХЕ на двема наведеним рекама. Грађани су за ове случајеве углавном чули, тачније њих 62,8%, док је још 29,9% њих нешто чуло у вези са овом темом. Преосталих 7,3% грађана су одговорили да нису упознати са овим дешавањима.

  Vlasina i Jošanica

  Поводом актуелне градње деривационих МХЕ на подручју општина на којима се налази Стара планина, хтели смо да проверимо какав је став грађана о градњи на том подручју. Веома висок је проценат одговора којим се грађани противе градњи, тачније 92,3%. Насупрот овоме 1,4% грађана подржава градњу деривационих МХЕ. Те можемо закључити да се грађани противе градњи на Старој планини. Грађани су у великом броју знали да је подручје Старе планине на којој се налазе реке, на којима је планирана градња МХЕ, под заштитом државе као подручје природно добро од изузетног значаја и то њих 94,4%. Преосталих 5,6% грађана нису знали за ову информацију.

  Stav o gradnji MHE

  Последња питања су се односила на законодавство у вези МХЕ, али и хидроелектрена ХЕ. У оба случаја је присутна велика подршка грађана изменама закона о градњи. Тачније у случају МХЕ то је 94%, док је у сучају ХЕ 95,7 %. Негативан став на ова питања дао је опет мали број грађана и то у случају МХЕ њих 3%, а у случају ХЕ нешто мало мање 2,1%. Остали су се изјаснили да немају став на наведена питања.

  Podrška o izmenama zakona

   

  Закључак:
  Центар за креирање политика је желео да овим истраживањем добије информација о актуелној теми, како би могли да јавно презентујемо информације до којих смо дошли. На основу обрађених података, дошли смо до закључка да се анкетирани грађани противе изградњи деривационих МХЕ. Ово одражава ставове грађана који се могу чути у медијима и на друштвеним мрежама, где они износе своје незадовољство даљом градњом. О њима углавном имају негативан став, и сматрају да наносе штету екосистемима у и око река. Добијени подаци говоре и да грађани нису у потпуности упознати са тим шта су заправо МХЕ, јер нису упознати са неким кареактеристичним подацима везаним за ситуације ако се МХЕ изграде. Притом грађани дају подршку да дође до измене у законодавству, а које се односи на даљу градњу МХЕ и ХЕ на рекама у Републици Србији.

   

  “Центар је настао у марту ове године, покренула га је група студената са неколико факултета Универзиитета у Београда. Бавимо се првенствено организовањем трибина, радионица, информисањем јавности о дешавањима и спровођењем истраживања, о областима као што су: екологија, заштита животне средине, одрживи развој, социјални рад, култура, безбедност” –  каже за Студеница Online, Ненад Спасојевић програмски директор.

  - маркетинг -

  10 коментара

  10 Коментари
  Најстарије
  Најновије Највише гласова
  Уграђене повратне информације
  Погледај све коментаре
  Milan Milosavljevic
  3 године пре

  …a sta kaze svestenstvo…sobzirom da su vec jednu hidroelektranu izgradili..?

  Nikola Sremuš
  3 године пре

  Ko za sta pita gradjane Srbije o bilo cemu? Zna se ko se ove za sve pita?

  Radulovic Lou
  3 године пре

  Ima l ko da zna koliko MHE je započeto u masivu Golije.Planirane MHE u slivu Studenice i na planini Goliji. 1. ZEČEVIĆI – Popova Reka – tirolski zahvat 2. MOST – Želebić – tirolski zahvat 3. UŠĆE – Raduša – betonski prag 4. PRIŠEVIĆI – Raduša, Gospođin potok – tirolski zahvat 5. GRADINA – Kraljske reka – tirolski zahvat 6. PRĆANI – Studenica, Brevina – tirolski zahvat 7. RUDAK – Brevina – tirolski zahvat 8. GREBOVICA – Brevina/nasuta brana 9. RUDAK 2 – Brevina, Zabeoški potok/tirolski 10. GODOVIĆ – Studenica, Brevina, Vrški potok/ betonski prag 11. SELIŠTE – Ðakovski potok/… Читај даље »

  Ratko Radakovic
  Одговор за  Radulovic Lou
  3 године пре

  Radulovic Lou dal je ovo tacno

  Radulovic Lou
  Одговор за  Radulovic Lou
  3 године пре

  Ratko Radakovic Prošetaj po opštinama Kraljevo Raška … pa pogledak građevinske planove. Pola ima dozvole a nekoliko se gradi

  Ratko Radakovic
  Одговор за  Radulovic Lou
  3 године пре

  Radulovic Lou ako je ovo tacno katastrofa

  Milan Milosavljevic
  Одговор за  Radulovic Lou
  3 године пре

  …Graicka se gradi…Gokcanica i Savosnica uradjene… Da ovo su lokacije iz plana o MHE…

  Ratko Radakovic
  Одговор за  Radulovic Lou
  3 године пре

  Milan Milosavljevic tu vidim i djakovo ?? bas zanimljivo

  Milan Milosavljevic
  Одговор за  Radulovic Lou
  3 године пре

  …Djakovo nece proci..? Cuo sam da se prave neki ribnjaci… Po planu je vodozahvat kod moje vodenice do ispod mosta…

  Radulovic Lou
  Одговор за  Radulovic Lou
  3 године пре

  Milan Milosavljevic Obeležite vašu parcelu i ne dajte im ni službenost prolaza. Ne dajte ni da skrenu vodu koja vam ide u vodenicu.

  Последње вести

  - маркетинг -

  Ако сте пропустили

  - маркетинг -