Home Вести “СРБИЈАВОДЕ” ДАЈУ У ЗАКУП КОРИТА РЕКА НА ТЕРИТОРИЈИ: КРАЉЕВА, РАШКЕ, ИВАЊИЦЕ…

“СРБИЈАВОДЕ” ДАЈУ У ЗАКУП КОРИТА РЕКА НА ТЕРИТОРИЈИ: КРАЉЕВА, РАШКЕ, ИВАЊИЦЕ…

“СРБИЈАВОДЕ” ДАЈУ У ЗАКУП КОРИТА РЕКА НА ТЕРИТОРИЈИ: КРАЉЕВА, РАШКЕ, ИВАЊИЦЕ…

БЕОГРАД – Предузеће “Србијаводе” понудиле 18 локација за мале хидроелектране.


Предузеће  „Србијаводе“ даје у закуп водно земљиште – подручје корита река са обалом, за изградњу и одржавање малих хидроелектрана на 18 локација у Србији, пишу Вечерње новости.

Како се наводи у документу објављеном на сајту ЈВП „Србијаводе“, намена водног земљишта које се даје у закуп на 10 година је искључиво производња електричне енергије коришћењем снаге воде.

Водотоци се налазе на територији општина Ариље, Краљево, Рашка, Нови Пазар, Сурдулица, Бабушница, Ивањица, Трговиште, Пирот и Бела Паланка. А, реч је о водотоковима следећих река: Пањица, Јасенска, Страињска, Белошева, Дежевска, Грајићка, Вратишњак, Гарваница, Ибар, Мурговица, Лисинска, Барска, Зечка, Планска, Гобељска, Трипушница, Новоселска, Рашка, Височица и Нишава.

Изабрани понуђач, пише у документу, мора да се обавеже да достави ЈВП „Србијаводе“ банкарску гаранцију на износ уговорене закупнине за 2018. годину, најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Банка, наводи се, мора да се обавеже гаранцијом да ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун ЈВП „Србијаводе“ највише до гарантованог износа.

Рок за достављање понуда је 21. септембар ове године, а подносилац понуде може бити правно лице, предузетник или физичко лице, наводи се у огласу.

– Закупнина се плаћа једнократно, за годину дана закупа, у року од пет радних дана од дана достављања обрачуна по закљученом уговору о закупу – наводи се у огласу.

ПЕТИЦИЈА

Грађани Србије већ месецима протестују по градовима широм земље због изградње малих хидроелектрана на рекама. „Буди херој, спаси реке“, главни је мото који се шири друштвеним мрежама, а највећа битка води се против малих хидроелектрана на рекама Старе планине.

Оглас и понуду можете погледати ОВДЕ.

9 COMMENTS

Comments are closed.