22 C
Kraljevo
уторак, 30. маја 2023.
More

  Објављено

  Последње вести

  ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЈП “СРБИЈАШУМЕ”

  - маркетинг -

  Сеча сопствених шума само након извршеног одабирања и дознаке.


  Обавештавамо сопственике шума да је законом о шумама утврђено да се сеча стабала у шумама може вршити само после извршеног одабирања, обележавања дозначним жигом и евидентирања стабала за сечу тј. после извршене дознаке.

  Да би се послови око сече шума извршили на време  потребно је да сопственици шума, који желе да врше сечу својих шума за сопствене потребе и друго у 2019. години, поднесу захтев надлежној Шумској управи (Краљево, Богутовац или Ушће).

  • ШУ Краљево,  улица Доситејева 13б
  • ШУ Богутовац, Богутовац
  • ШУ Ушће, улица 7. јул бр.4

  ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЈП “СРБИЈАШУМЕ” • Студеница Online

  Рок за редован пријем захтева за дознаку стабала за сечу је 30.април 2019. године.

  Обавезан документ који се прилаже уз захтев је копија извода из листа непокретности (не старија од 3 године). Ако шума има више власника, потребна је писана сагласност свих осталих власника , оверена код надлежног државног органа, да би се извршила дознака.

  ЈП “СРБИЈАШУМЕ”

  ШГ “СТОЛОВИ” КРАЉЕВО

  ПРИВАТНЕ ШУМЕ

  - маркетинг -

  1 коментар

  1 Коментар
  Најстарије
  Најновије Највише гласова
  Уграђене повратне информације
  Погледај све коментаре
  ljuba Kragujevac
  ljuba Kragujevac
  4 године пре

  Da li to važi i za investitore Mini HE na području Golije ?

  Последње вести

  - маркетинг -

  Ако сте пропустили

  - маркетинг -