Home Вести РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Избори су расписани за свих 19  Месних заједница на територији општине Ивањица.


glasanje

Председник СО Ивањица Александар Трипковић расписао је изборе за Савете месних заједница на територији општине који ће се одржати 12. маја 2019. године у времену од 07.00 – 20.00 часова у свих 19 месних заједница које гравитирају на овом подручју.

Број чланова Савета месних заједница који се бира утврђен је Статутима месних заједница.

   У Месним заједницама на територији општине Ивањица, бира се следећи број чланова Савета, и то:

У Месној заједници “Ивањица, образованој за насељена места Ивањица, Бедина Варош, Будожеља и Свештица, бира се 11 чланова савета;

У Месној заједници “Буковица, образованој за насељена места Буковица и Шуме, бира се 11 чланова савета;

У Месној заједници “Прилике,  образованој за насељена места Прилике, Радаљево и Дубрава, бира се 9 чланова савета;

У Месној заједници “Брезова,  образованој за насељена места Брезова, Катићи, Равна Гора и Шареник, бира се 9 чланова савета;

У Месној заједници “Мочиоци, образованој за насељена места Мочиоци и Пресека, бира се 7 чланова савета

У Месној заједници “Кушићи, образованој за насељена места Кушићи, Деретин, Маскова и Јаворска Равна Гора, бира се 7 чланова савета;

У Месној заједници “Опаљеник, образованој за насељена места Опаљеник и Сивчина, бира се 5 чланова савета;

У Месној заједници “Међуречје, образованој за насељена места Међуречје, Рокци, Мана, Комадине, Куманица и Косовица, бира се 9 чланова савета;

У Месној заједници „ Братљево“, образованој за насељена места Братљево, Глеђица и Ровине, бира се 5 чланова савета;

У Месној заједници „ Ерчеге“, образованој за насељена места Ерчеге, Вучак и Медовине, бира се 5 чланова савета;

У Месној заједници „Ковиље“, образованој за насељена места Ковиље, Смиљевац и Васиљевићи, бира се 5 чланова савета;

У Месној заједници „Лиса“, образованој за насељено место Лиса, бира се 7 чланова савета;

У Месној заједници „Луке“, образованој за насељено место Луке, бира се 9 чланова савета;

У Месној заједници „Осоница“, образованој за насељено место Осоница, бира се 7 чланова савета;

У Месној заједници „Девићи“, образованој за насељена места Девићи, Вионица и Чечина, бира се 9  чланова савета;

У Месној заједници „Придворица“, образованој за насељена места Добро До и Врмбаје, бира се 7 чланова савета;

  – У Месној заједници „Остатија“, образованој за насељено место Коритник, бира се 7 чланова савета;

У Месној заједници „Брусник“, образованој за насељено место Брусник, бира се 5 чланова савета;

У Месној заједници „Средња река“, образованој за насељена места Дајићи и Градац, бира се 5 чланова савета;

Све акте Изборне комисије везане за поступак спровођења избора за чланове савета месних заједница као и моделе образаца на основу којих ће се вршити поједине радње при спровођењу избора, заинтересовани грађани могу преузети на на званичној интернет презентацији Општине Ивањица, а исти су објављени и у „Службеном листу општине Ивањица“. Такође, све акте и моделе образаца заинтересовани грађани могу преузети и код Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.