24 C
Kraljevo
четвртак, 26. маја 2022.
More

  Објављено

  Последње вести

  КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА НЕГУ БОЛЕСНОГ ЛИЦА ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА?

  - маркетинг -

  ГРАЂАНИ КРАЉЕВА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ РАДИ НЕГЕ БОЛЕСНОГ ЛИЦА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ ЗАХТЕВОМ ОБРАТЕ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА


  Грађани Краљева којима је потребна дозвола за кретање у време када је кретање забрањено, а ради пружања услуга – нега болесног лица (помоћ у кући – услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између два физичка лица) и услуга социјалне заштите – персонални асистент, као и лица којима је правоснажном судском одлуком регулисано виђење са дететом (преузимање и враћање детета од једног родитеља), потребно је да се захтевом обрате Градској управи града Краљева и доставе документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

  Лица којима је потребна дозвола за кретање, захтев са одговарајућом документацијом (решење о туђој помоћи и нези, решење интерресорне комисије…) као и податке о особи којој је помоћ потребна подносе на мејл: захтеви@краљево.рс или непосредно предају на помоћном (другом) улазу у Градску управу.

  У захтеву је непходно навести следеће податке:
  – Име и презиме лица за које се тражи дозвола за кретање, ЈМБГ и адреса пребивалишта (боравишта) или приложити очитану личну карту;
  – Име и презиме лица којем је помоћ потребна, ЈМБГ и адреса пребивалишта (боравишта) или приложити очитану личну карту;
  – Разлог због којег је потребно кретање;
  – Документа која доказују оправданост поднетог захтева, односно копију судске пресуде којом је уређено виђање детета и родитеља и релацију кретања;
  – Контакт телефоне оба лица;

  КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА НЕГУ БОЛЕСНОГ ЛИЦА ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА? • Студеница Online

  Након провере достављене документације, Градска управа захтеве доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које након провере и ажурирања захтеве прослеђује Министарству унутрашњих послова. Након добијања сагласности од Министарства унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о томе обавештава јединицу локалне самоуправе која обавештава лице које је поднело захтев и издаје му потврду.

  Потврда је доказ да лице има сагласност за кретање у одређеном термину и за одређене потребе.

  - маркетинг -

  Последње вести

  - маркетинг -

  Ако сте пропустили

  - маркетинг -