Home Вести ОД ДРЖАВЕ 450 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА МАГЛИЧ

ОД ДРЖАВЕ 450 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА МАГЛИЧ

ОД ДРЖАВЕ 450 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА МАГЛИЧ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБЕЗБЕРДИЛО 450 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА МАГЛИЧ


За Пројекат Изградња саобраћајног прилаза средњовековној тврђави Маглич, паркинга и средњовековног села са пратећим садржајем, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, одобрило је 451.250.000,00 динара. Град Краљево ће, за реализацију овог пројекта, из буџета издвојити 23.750.000,00 динара.

Za Projekat Izgradnja saobraćajnog prilaza srednjovekovnoj tvrđavi Maglič, parkinga i srednjovekovnog sela sa pratećim sadržajem, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odobrilo je 451.250.000,00 dinara. Grad Kraljevo će, za realizaciju ovog projekta, iz budžeta izdvojiti 23.750.000,00 dinara.

Биће обезбеђен прилаз атрактивној туристичкој локацији средњовековног споменика културе – тврђави Маглич, што подразумева уређење паркинга са довољним бројем паркинг места, изградњу пасареле преко магистрале и моста преко реке Ибар, а биће изграђено и средњовековно село у подножју тврђаве са пратећим садржајима.