АПЕЛ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: НЕ ПАЛИТЕ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!

0

Спаљивљње биљних остатака строго је забрањено и предвиђене су велике новчане казне за извршиоце


Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева подсећа грађане града Краљева да је спаљивање биљних остатака строго забрањено и апелује да се престане са наведеним, јер ће у противном против извршилаца бити предузете предвиђене законске мере.

Законом о заштити од пожара, строго је забрањено спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака и да је онај ко је изазвао пожар дужан да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом.

Новчане казне за такав прекршај у износу од 10.000 динара следе појединцима, а правним лицима од 300.000 до милион динара. Уколико се утврди да су на пољопривредном газдинству спаљени жетвени остатаци, газдинство губи право на подстицаје у пољопривреди у периоду од две године.