БИБЛИОТЕКА МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ – ПРВА МАНАСТИРСКА БИБЛИОТЕКА У МЕЂУНАРОДНОМ СИСТЕМУ COBISS

0

СТУДЕНИЦА – Српски православни манастир Студеница, у својству пуноправног члана, почетком новембра 2016. год. постао је наш први манастир чија је библиотека (БМСТ) укључена у COBISS – међународни онлајн библиографски систем.


Каталогизацијом библиотечког фонда у наведеном систему омогућена је потпуна уређеност, видљивост и претраживост фонда, што је од особитог значаја пошто је реч о библиотеци затвореног типа. Овим је начињен врло важан корак у уређивању ове манастирске библиотеке према свим релевантним националним и међународним библиотечко-информационим стандардима, као и у разрешавању општег питања статуса манастирских библиотека. Такође, предстојећа каталогизација и дигитализација фонда старе и ретке књиге истовремено ће значити и очување и презентовање једног дела баштине манастира Студенице, као културног добра изузетног значаја и под заштитом Унеска.

Све библиотечке активности спроводе се у оквиру пројекта Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манастира Студенице, којим руководи проф. др Маја Анђелковић, а чији је носилац манастир Студеница, и суфинансира га Министарство културе и информисања РС. Каталогизацију раде библиотекари Универзитетске библиотеке и Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву.

ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈЕ:  manastirstudenica.rs/