ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У СЕЛУ ПАЛЕЖ

0
- рекламе -

РЕКА – У брвеничкој жупи, у селу Палеж налази се мала црква посвећена Св. Николи.


О овом споменику, данас окруженом сеоским гробљем, не постоје писани извори – непознат је ктитор као и време настанка. Основни део храма је највероватније подигнут у другој половини XIV века, док је припрата касније дозидана. Црква је једнобродна, са дубоком полукружном апсидом и пиластрима који одвајају кратак западни травеј од источног. Полуобличасти свод над наосом нижи је од забата западног зида који доминира спољном визуром грађевине. Зидање је изведено ломљеним каменом. Унутрашњост храма, као и његова западна фасада, били су прекривени фрескама које су делимично сачуване, а једним делом скинуте са зидова и пренете у Народни музеј у Београду још 1947.

- рекламе -

Иако је бојени слој у великој мери оштећен, између осталог и услед пожара до којег је дошло у непознато време, могуће је наслутити да је ово сликарство дело вештог мајстора чији је цртеж сигуран, а фигуре чврсто моделоване. Стилске и иконографске особености упућују на аналогије у српском живопису друге половине XIV века. Прве конзерваторске интервенције предузете су одмах након завршетка II светског рата. Истраживачки и конзерваторско-рестаураторски радовина архитектури и живопису извођени су у периоду 1970–1972.

- рекламе -
ПРЕДХОДНА ВЕСТОТИШАО ИЗ МЗ УШЋЕ ЗБОГ НЕКОРЕКТНОГ ОДНОСА ГРАДА КРАЉЕВА
СЛЕДЕЋА ВЕСТСВЕ МАЊЕ ЂАКА И УРУШЕНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГОКЧАНИЦЕ