ГРАД КРАЉЕВО ДОДЕЛИО СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ШКОЛАМА У УШЋУ И СТУДЕНИЦИ

0
- рекламе -

ГРАД КРАЉЕВО ДОДЕЛИО СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ


Градско веће града Краљева, на седамнаестој (редовној) седници одржаној 11. јануара донео је решење о распореду коришћења буџетских средстава  Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере на нивоу Републике за 2021. годину.

Утвђује се распоред коришћења буџетских средстава Основног образовања у васпитања за текући трансфер на нивоу Републике у укупном износу од 212.537.000,00 динара и капитални трансфер на нивоу Републике у укупном износу од 51.463.000,00 динара, планираних чланом 13.

- рекламе -

Основне школе “Милун Ивановић” из Ушћа и “Стефан Немања” из Студенице добиле су следећа средства:

Основна школа „Милун Ивановић“  из Ушћа
– 9.300.000,00 динара (текући трансфер на нивоу Републике)
– 2.800.000,00 динара (капитални трансфер на нивоу Републике)

Основна школа „Стефан Немања“ из Студенице
– 8.900.000,00 динара (текући трансфер на нивоу Републике)
– 1.850.000,00 динара (капитални трансфер на нивоу Републике)

Основна школа “Милун Ивановић” из Ушћа капитални трансфер у износу од 2.800.000,00 динара искористиће за замену столарије у матичној школи у Ушћу, док ће Основна школа “Стефан Немања”из Студенице срдства од капиталног трансфера у износу од 1.850.000,00 динара употребити за замену столарије у матичној школи у Студеници и то 1.500.000,00 динара док ће преостали износ од 350.000,00 динара бити искоришћен за набавку опреме за образовање и административне опреме (интерактивна табла и фотокопир апарат).

- рекламе -
ПРЕДХОДНА ВЕСТУДЕС КОД УШЋА
СЛЕДЕЋА ВЕСТПУКАО БЕДЕМ ОКО ЈАЛОВИШТА У ЛЕПОСАВИЋУ, ЈАЛОВИНА СЕ ИЗЛИЛА У ИБАР (ВИДЕО)