КАКО И ДО КАДА ПРИЈАВИТИ ШТЕТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА?

0

КРАЉЕВО – Објављујемо позив комисије за процену штете од елементарних непогода, за пријаву штете елементарних непогода.


Комисија за процену штете и потреба након елементарних и других непогода Градског већа града Краљева, позива грађанке и грађане града Краљева који су претрпели штету од елементарних непогода током јуна месеца ове године, да исту пријаве у периоду од 29. јуна до 16. јула 2018. године.

Пријаве штете се подносе искључиво Одељењу за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева, Улица Скопљанска број 6, сваког радног дана од 7:00 до 9.30 и од 10:00 д0 15:00 сати, искључиво на прописаном обрасцу, који се може преузети у просторијама Одељења.

Пријаве упућене након прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране комисије. За све додатне информације, грађанке и грађани се могу обратити Одељењу за послове цивилне заштите, лично или телефоном на број 036.33.11.99, радним даним од 7:00 до 9:30 и од 10:00 до 15:00 сати.