КОНКУРС ЗА МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

1

КРАЉЕВО – Град Краљево оглашава бесповратну испоруку 206.250 kg минералног ђубрива KAN 27%N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства који имају пријављене засаде под воћем.


На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављене површине под воћем у 2018. години у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (“Службени гласник РС“ бр.46/2017), са територије града Краљева.

Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N, може да преузме највише 500 kg по хектару, а највише за један хектар пријављене површине под воћем, у складу са Правилником. Коначна количина ђубрива које ће бити додељено физичким лицима зависиће од броја пријављених лица.

Захтев за преузимање минералног ђубрива KAN 27%N, физичко лице – носилац пољопривредног газдинства поднеће граду Краљеву почев од 01. новембра до 12. новембра 2018. године, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова на обрасцу објављеном на сајту града Краљева или преузимањем истог на шалтеру број 4 писарнице Градске управе града Краљева. Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, у захтев уписује податке о пријављеним површинама под воћем са стањем на дан ступања на снагу закључка Владе РС од 11.10.2018. године.

О расподели минералног ђубрива KAN 27%N подносиоци захтева биће накнадно обавештени.

Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства је дужно да преузето минерално ђубриво KAN 27%N искористи искључиво за радове у пољопривреди на површинама пријављеним под воћем, у складу са Правилником.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

0 0 vote
Article Rating
1 Comment
страији
новији највише гласова
Inline Feedbacks
View all comments
Павле Тодоровић

moze li u rakiji da isplate ako nema djubriva