ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

0

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ИЗДАО ЈЕ САОПШТЕЊЕ ЗА СВА УГРОЖЕНА ПОДРУЧЈА.


Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, обавештава грађанке и грађане о следећем:

1. За грађане Месних заједница који имају проблема са снабдевањем пијаћом водом, обезбеђено је снабдевање путем ауто-цистерни и мобилних резервоара који ће бити постављени на следећим локацијама  у следећим терминима:

РЕЗЕРВОАРИ
– Сирча (код поште током целог дана)

– Ладјевци (центар, код продавница, током целог дана)

ЦИСТЕРНА
– Дракчићи (код моста испред кафића у периоду од 8-10 и 16-18 часова)

– Роћевићи (код поште у периоду од 12-14 и 20-22 часова)

ЦИСТЕРНА
– Обрва (центар код Дома културе у периоду од 8-10 и 16-18 часова)

– Лазац (код Дома културе у периоду од 12-14 и 20-22 часа)

ЦИСТРЕНА
– Адрани (код Дома културе у периоду од 8-11 и 17-20 часова)

2. Грађанима којима су настрадале животиње , за уклањање истих  могу се обратити служби  Зоохигијене, ЈКП ЧИСТОЋА Краљево на тел. 036/362-202 локал 25

3. Грађани, чији објекти су оштећени поплавом, а немају могућности да себи обезбеде смештај, потребно је да у својој месној заједници прибаве потврду  да им је објекат поплављен и да немају могућности обезбеђивања другог смештаја а да се након тога, са поменутом потврдом, обрате Центру за социјални рад Краљево у циљу добијања једнократне новчане помоћи за решавање проблема смештаја. Више информација на телефоне Центра за социјални рад број 036/331-744, 331-490, 314-850

4. Екипе Завода за јавно здравље “Краљево”и Ветеринарског – специјалистичког института”Краљево” вршиће деретизацију и дезинфекцију након достављања спискова полављених објеката од стране месних заједница, а све у циљу асанације терена. Грађани су у обавези да физичко чишћење објекта обаве самостално, док ће одвожење механичког отпада вршити у складу са договором месне заједнице и ЈКП “Чистоћа”Краљево

5. Након обављене дератизације и дезинфекције поплављених објеката, грађани имају могућности да добију на привремено коришћење сушаће просторија, за које је потребно контактирати Црвени крст Краљево у циљу пријављивања за преузимање истих.