ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

0

Поступак за добијање дозволе за кретање


Пољопривредним произвођачима којима је због обављања радова на газдинствима потребно кретање, поступак добијања дозволе за кретање пољопривредника у време забране кретања налази се на линку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за заштиту биља https://www.uzb.minpolj.gov.rs/.  Телефон за Рашки округ: 064.881.84.12.

Selo panorama kraljevo online