-16 C
Kraljevo
уторак, 25. јануара 2022.
More

  Објављено

  Последње вести

  ОД 11. ЈУЛА ВАЖИ НОВИ ПРАВИЛНИК ЗА СВЕ ПОСЛОДАВЦЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У СРБИЈИ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНЕ, ОВО СУ МЕРЕ

  - маркетинг -

  Мере којих ће морати да се придржавају послодавци, али и запослени добиле су свој законски оквир. „Блиц“ открива Правилник који ступа на снагу 11. јула, а послодавци су дужни да најкасније до 10. августа усвоје план у складу са прописаним одредбама


  Обезбеђивање рада у сменама с мање људи, строга и надзирана хигијена, запослене мора да држе своју гардеробу даље од места рада, да обавезно пријављују симптоме… само су нека од прописаних правила којих ћемо убудуће морати да се придржавамо.

  Пропис – Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, донело је Министарство рада.

  Правилник практично садржи два дела одредби – један за послодавце, други прописује обавезе запослених.

  Правилником су прописане мере које је послодавац дужан да примени и у циљу превенције, али и уколико дође до обољевања запослених, али и оних који се затекну у радној околини.

  Члан четири прописује обавезе послодавца и шта мора да садржи план примене мера, који мора да се усвоји. То практично значи да се морају усвојити превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести, али и обезбедити контрола спровођења.

  2020-07-07 20_15_00-Od 11. jula važi NOVI PRAVILNIK ZA SVE POSLODAVCE I ZAPOSLENE u Srbiji zbog epid

  ШТА ЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ПРВЕНСТВЕНО ДУЖАН ДА ОБЕЗБЕДИ:

  1) пре почетка рада да обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

  2) у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених;

  3) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија, што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

  4) обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;

  5) обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

  6) уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

  7) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;

  8) организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

  У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН:

  1) простор у коме је боравио запослени који је заражен да се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;

  2) поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;

  3) прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

  4) организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;

  5) контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне, уз прописане мере заштите;

  6) примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

  ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ СУ ПРОПИСАНЕ У ЧЛАНУ ОСАМ:

  1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених;

  2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;

  3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

  4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

  5) обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;

  6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;

  7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;

  8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;

  9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

   

  ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈЕ: Blic

   

   

  - маркетинг -

  Последње вести

  - маркетинг -

  Ако сте пропустили

  - маркетинг -