ОД 11. ЈУЛА ВАЖИ НОВИ ПРАВИЛНИК ЗА СВЕ ПОСЛОДАВЦЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У СРБИЈИ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНЕ, ОВО СУ МЕРЕ

0
- рекламе -

Мере којих ће морати да се придржавају послодавци, али и запослени добиле су свој законски оквир. „Блиц“ открива Правилник који ступа на снагу 11. јула, а послодавци су дужни да најкасније до 10. августа усвоје план у складу са прописаним одредбама


Обезбеђивање рада у сменама с мање људи, строга и надзирана хигијена, запослене мора да држе своју гардеробу даље од места рада, да обавезно пријављују симптоме… само су нека од прописаних правила којих ћемо убудуће морати да се придржавамо.

Пропис – Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, донело је Министарство рада.

- рекламе -

Правилник практично садржи два дела одредби – један за послодавце, други прописује обавезе запослених.

Правилником су прописане мере које је послодавац дужан да примени и у циљу превенције, али и уколико дође до обољевања запослених, али и оних који се затекну у радној околини.

Члан четири прописује обавезе послодавца и шта мора да садржи план примене мера, који мора да се усвоји. То практично значи да се морају усвојити превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести, али и обезбедити контрола спровођења.

2020-07-07 20_15_00-Od 11. jula važi NOVI PRAVILNIK ZA SVE POSLODAVCE I ZAPOSLENE u Srbiji zbog epid

ШТА ЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ПРВЕНСТВЕНО ДУЖАН ДА ОБЕЗБЕДИ:

1) пре почетка рада да обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

2) у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених;

3) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија, што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

4) обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;

5) обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

6) уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

7) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;

8) организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН:

1) простор у коме је боравио запослени који је заражен да се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;

2) поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;

3) прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

4) организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;

5) контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне, уз прописане мере заштите;

6) примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ СУ ПРОПИСАНЕ У ЧЛАНУ ОСАМ:

1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених;

2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;

3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

5) обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;

6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;

7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;

8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;

9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

 

ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈЕ: Blic

 

 

- рекламе -
ПРЕДХОДНА ВЕСТГРАЂАНИМА БЕСПЛАТНО ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО
СЛЕДЕЋА ВЕСТЗБОГ КОРОНЕ ПИО ФОНД ЗАТВОРИО ШАЛТЕРЕ