ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

0

КРАЉЕВО – Град Краљево регресира вештачко осемењавање, премије за осигурање усева, вишегодишње засаде, расаднике и животиње.


Обавештавају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредног газдинства са активним статусом да је Градско веће града Краљева донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева који обухвата подстицајне мере: регрес за вештачко осемењавање и регрес премије за осигурање усева, плодова вишегодишњих засада, расадника и животиња.

Преузимање и подношење захтева за наведене мере са пратећом документацијом почев од 14. маја 2018. године, обављаће се на шалтеру број 5 Градске управе града Краљева,  радним данима од 8:00 д0 12:00 сати.

У циљу боље информисаности носиоца пољопривредних газдинстава, Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева, захтеви, документација, период за који се подносе захтеви и рокови за подношење налазе се на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.org