ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

0

КРАЉЕВО – Из градског буџета биће регресирани: осигурање усева, вишегодишњи засади, животиње и вештачко осемењавање.


Носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредног газдинства са активним статусом могу пднети захтеве за регресирање осигурања усева, вишегодишњих засада, животиња и вештачког осемењавања.

Градско веће града Краљева донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017. години на територији града Краљева који обухвата подстицајне мере: регрес за вештачко осемењавање и регрес премије за осигурање усева, плодова вишегодишњих засада, расадника и животиња.

Преузимање и подношење захтева за наведене мере са пратећом документацијом почев од 8. маја  2017. године, обављаће се на шалтеру број 5 Градске управе града Краљева, радним данима од 8:00 до 12:00 сати.
Ради боље информисаности носиоца пољопривредних газдинстава Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017. години на територији града Краљева, захтеви, документација, период за који се подносе захтеви и рокови за подношење налазе се на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.org – oglasna tabla.