ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ МАНАСТИРСКА СЛАВА У ПРИДВОРИЦИ

0

ПРИДВОРИЦА – Манастир Придворица изграђена је у XII веку, у исто време када и суседна Студеница. Налази се у околини Ивањице у месту Придворица. Има статус споменика културе од великог значаја.


По архитектонским карактеристикама типичан је представник средњовековне рашке школе. Црква Преображења је једнобродна, једнокуполна грађевина са полукружном апсидом на истоку. Спољна фасада је украшена фризом слепих аракада. Црква се налази на обали Студеничке реке, у истоименом селу, на 28 километара од Ивањице и исто толико од манастира Студенице. Претпоставља се да је подигнута крајем дванаестог века, а према архитектонским решењима и величини храма може се само тврдити да је ктитор могао бити угледни и богати властелин. Црква манастира Придворица посвећене је Преображењу Господњем као се овде одржава манастирска слава и сабор.

Манастир је један од ретких који има и свој грб.