ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

0

Градско веће града Краљева донело је програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину на територији града Краљева који се односи   на подстицајне мере.


Подстицајне мере односе се на регрес за репродуктивни материјал, вештачко осемењавање, осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада , расадника и животиња.

Пријем захтева за наведене подстицајне мере са пратећом документацијом је од 6. маја закључно са 15. новембром 2019. године. Пријем се врши на шалтеру број 5 градске управе  града Краљева радним данима од 08.00 – 12.00 часова.