РЕД ВОЖЊЕ

КРАЉЕВО – УШЋЕ

Радним данима: 5:30; 10:30; 13:30; 15:30; 20:00

Викенд и државни празници: 5:30; 10:30; 13:30; 20:00

УШЋЕ – КРАЉЕВО

Радним данима: 5:30; 7:15; 11:00; 14:10; 18:30

Викенд и државни празници: 5:30; 7:15; 14:10; 18:30

УШЋЕ – СТУДЕНИЦА – МЛАНЧА

Радним данима: 5:00; 7:00; 11:45; 14:30; 22:30

Викенд и државни празници: 7:00; 11:45; 14:30

Полазак у 23:30 није предмет субвенције

МЛАНЧА – СТУДЕНИЦА – УШЋЕ

Радним данима: 6:00; 10:00; 12:45; 17:30; 23:30

Викенд и државни празници: 10:00; 12:45; 17:30

УШЋЕ – БОЈАНИЋИ – ГОКЧАНИЦА – УШЋЕ

Радним данима током школске године: 12:50

УШЋЕ – ГОКЧАНИЦА – РУДНО

Радним данима и током школског распуста: 14:30

Суботом не иде

Недељом не свраћа у Гокчаницу

СТУДЕНИЦА – РЕКА – БЗОВИК

Понедељак – Среда – Петак: 3:50; 15:15

БЗОВИК – РЕКА – СТУДЕНИЦА

Понедељак – Среда – Петак: 5:50; 16:30

УШЋЕ – КАМЕЊАНИ

Радним данима: 12:30

КАМЕЊАНИ – УШЋЕ

Радним данима: 12:40

УШЋЕ – ПОЛУМИР

Радним данима током школске године: 11:45

ПОЛУМИР – УШЋЕ

Радним данима током школске године: 12:00

УШЋЕ – КАМЕЊАНИ -СТУДЕНИЦА

Радним данима: 4:30

Сваке треће недеље радним данима: 20:30

СТУДЕНИЦА – КАМЕЊАНИ – УШЋЕ

Радним данима: 5:00

Сваке треће недеље радним данима: 21:00

РУДНО – БОЈАНИЋИ – УШЋЕ

Радним данима: 6:00; 17:00

Радним данима: 15:30 није предмет субвенције

УШЋЕ – БОЈАНИЋИ – РУДНО

Радним данима: 5:00 није предмет субвенције

УШЋЕ – ЏЕЛЕП – ГОКЧАНИЦА

Радним данима и током школског распуста: 6:30

Викендом: 12:30

ГОКЧАНИЦА – ЏЕЛЕП – УШЋЕ

Радним данима и током школског распуста: 6:50

Викендом: 12:30

НАПОМЕНА: ПОРТАЛ СТУДЕНИЦА ONLINE НИЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ТАЧНОСТ РЕДА ВОЖЊЕ

Све прецизне информације потражите код аутопревозника.

Подаци преузети са сајта града Краљева.