ТЕНДЕР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТУАРАТОРСКИХ РАДОВА

0

БЕОГРАД – Републички завод за заштиту споменика расписао је тендер за предузеће које ће изводити конзерваторско – рестураторске радове на зидном сликарству Богородичине цркве у манастиру Студеница.


Понуђач треба да је у току протеклих  пет година изводио конзерваторско – рестуараторске радове у средњевековним манастирским комплексима од изузетног значаја за Републику Србију, један је од услова дефинисан конкурсном документацијом. Заинтересовани понуђачи морају имати у свом тиму и неопходне квалификације за  кадрове, што је јасно дефинисано у позиву који је објављен.

Позив за подношење понуда као и потребна конкурсна документација налазе се на  следећим линковима:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација