У СТУДЕНИЦИ ОТКРИВЕНА АУТЕНТИЧНА КУЛА ИЗ XV ВЕКА

0

СТУДЕНИЦА – Након детаљних анализа једног од делова пирга, археолози су дошли до закључка да се ради о делу југоисточне палате, грађене средином друге деценије XIV века, истовремено са Краљевом црквом. У питању је ктиторско дело Краља Милутина, што овом здању даје посебан значај.


Након детаљних анализа једног од делова пирга, археолози су дошли до закључка да се ради о делу југоисточне палате, грађене средином друге деценије XIV века, истовремено са Краљевом црквом. У питању је ктиторско дело Краља Милутина, што овом здању даје посебан значај.

Током археолошких истраживања 2013. године у комплексу манастира Студеница, откривени су остаци манастирског пирга – куле из прве половине XV века, који сведочи о развоју манастира у периоду средњовековне српске државе. Археолози сматрају да постоји могућност да се овај објекат у целости открије, конзервира и презентује.

У оквиру комплекса манастира Студеница уписаног 1986. године у „Списак светске културне и природне баштине“, Завод за заштиту споменика културе из Краљева реализације пројекат конзервације и презентације археолошких остатака манастирског пирга из прве половине XV века.

Радовима који су сада у току, а који се финансирају из буџета Министарства културе и информисања Републике Србије, очекује се комплетно откривање пирга и његова конзервација, како би се остаци адекватно заштитили и презентовали.

Иван Милуновић в.д. директора Завода за заштиту споменика из Краљева рекао је да су откривени остаци шест грађевина, а да се је седма само делимично истражена, и да се тренутно на ради на њеном откривању.

“Допунским истраживањима је утврђено да је реч о манастиском пиргу из XV века и да постоји могућност да се цео овај објекат октрије и конзервира. С обзиром на стање у којем се налази лице бедема на којем до сада нису вршени конзерваторски радови, потребно га је санирати, уз неопходна блоковања обрушених делова лица” – рекао је Милуновић.

ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈЕ: Srbija Video