УЧЕСТВУЈТЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

0

Градска управа града Краљева организује јавне расправе о нацрту одлуке о месним заједницама.


Градска управа града Краљева је организовала спровођење поступка јавне расправе о Нацрту одлуке о месним заједницама на територији града Краљева у периоду од 26. априла 2019. године до 5. маја 2019. године.
Позив је упућен грађанима и стручној јавности да учествују у јавној расправи.

Увид у текст Нацрта одлуке о месним заједницама на територији града Краљева може се извршити на званичном сајту града Краљева и на огласној табле града Краљева.

Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за заједничке послове Градске управе града Краљева у писаној форми, или на е-маил адресу: zajednicki_poslovi@kraljevo.org  на посебном обрасцу, који је објављен на сајту града Краљева.

У уторак, 7. маја 2019. године у 11.00 сати у Свечаној сали Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, биће одржана јавна седница, на којој ће бити презентован извештај о спроведеној јавној расправи уз учешће заинтересованих грађана и стручне јавности.