Важни телефони

  • Основна школа „Стефан Немања“ Студеница – 036/5436-050
  • Основна школа „Милун Ивановић“ Ушће – 036/5430-055

  • Месна канцеларија Ушће – 036/5430-187
  • Месна канцеларија Студеница – 036/5436-152
  • Месна канцеларија Рудно – 036/5437-055
  • Месна канцеларија Гокчаница – 036/424-060
  • Месна канцеларија Богутовац – 036/826-005

  • Манастир Студеница – 036/5436-050
  • Конак манастира Студеница – 064/6467492

  • Пошта Студеница – 036/5436-411
  • Пошта Ушће – 036/5430-116
  • Пошта Рудно – 036/5437-175
  • Пошта Богутовац – 036/5826-026

  • Амбуланта Ушће – 036/5430-114
  • Амбуланта Студеница – 036/5436-194
  • Апотека Студеница – 036/5436-223
  • Апотека Ушће – 036/5430-203

  • Месна заједница Студеница – 036/5436-459
  • Месна заједница Ушће – 036/5430-133
  • Месна заједница Девићи – 032/837-706

  • Србијашуме Ушће – 036/5430-011

  • Студеница Online – 064/9740880
  • РФЗО Ушће (социјално) – 036/5430-051