Важни телефони

 • Основна школа „Стефан Немања“ Студеница – 036/5436-050
 • Основна школа „Милун Ивановић“ Ушће – 036/5430-055

 • Месна канцеларија Ушће – 036/5430-187
 • Месна канцеларија Студеница – 036/5436-152
 • Месна канцеларија Рудно – 036/5437-055
 • Месна канцеларија Гокчаница – 036/424-060
 • Месна канцеларија Богутовац – 036/826-005

 • Манастир Студеница – 036/5436-050
 • Конак манастира Студеница – 064/6467492

 • Пошта Студеница – 036/5436-411
 • Пошта Ушће – 036/5430-116
 • Пошта Рудно – 036/5437-175
 • Пошта Богутовац – 036/5826-026

 • Амбуланта Ушће – 036/5430-114
 • Амбуланта Студеница – 036/5436-194
 • Апотека Студеница – 036/5436-223
 • Апотека Ушће – 036/5430-203

 • Месна заједница Студеница – 036/5436-459
 • Месна заједница Ушће – 036/5430-133
 • Месна заједница Девићи – 032/837-706

 • Србијашуме Ушће – 036/5430-011

 • Студеница Online – 064/9740880
 • РФЗО Ушће (социјално) – 036/5430-051