ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА 7 МИЛИОНА ДИНАРА

1

БЕОГРАД – Влада Србије донела је 28. јуна Одлуку да се приступи изради Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница, на територијама града Краљева и општине Ивањица, који ће обухватати целе катастарске општине Бзовик, Брезова, Врх, Долац, Дражиниће, Ђаково, Засад, Милиће, Мланча, Орља Глава, Река, Рудно, Савово, Тадење и Ушће, као и Брусник, Вионицу, Врмбаје, Градац, Дајиће, Добри До, Коритник и Чечину.


Визија и дугорочни циљ развоја доношења Просторног плана је обезбеђење просторних услова за остварење посебне намене подручја, наводи се у одлуци Владе.

– Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за планско коришћење подручја манастира Студеница, и то са становишта заштите и одрживог коришћења културног наслеђа, природних вредности и ресурса (изворишта водоснабдевања), заштите животне средине и одрживог развоја туризма, као и валоризације комплементарних потенцијала подручја за развој, просторне, саобраћајне, привредне и друге облике интеграције подручја са окружењем – наведено је у документу.

Просторни план ће садржати детаљну разраду за заштићену околину манастира Студеница и друга подручја по потреби.

Рок за израду Нацрта просторног плана је 12 месеци.

Оквирна процена средстава за финансирање израде Просторног плана, која обезбеђује Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, износи 7 милиона динара са ПДВ-ом.

Погледајте и Одлуку Владе у целости OВДЕ.

 

ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈЕ: Ekapija

0 0 vote
Article Rating
1 Comment
страији
новији највише гласова
Inline Feedbacks
View all comments
Sanja Matovic

Ništa nisam razumela