ЗАПУШТЕНА И ЗАПУШЕНА ЧЕСМА СВЕТОГА САВЕ

0

СТУДЕНИЦА – Више од два месеца чувена чесма Светога Саве у Студеници, налази се у поприлично запуштеном стању… Одвод канализације је одавно запушен и вода не отиче у оближњи поточић, који се налази свега десетак метара удаљен од чесме, тако да се одводна вода шири на све стране унаоколо, правећи притом блато и барице које отежавају прилаз и коришћење чесме.


У разовору са туристом и планинаром из Београда који се тих  дана налазио на одмору и камповању у непосредној близини чесме, рекао нам је,  како  је он претходног дана уређивао чесму бришући прашину и паучину која се нахватала по ободима чесме.