ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА

Први учитељ у овој школи био је Илија Стефановић, дошао је у Студеницу 17.августа 1838.године.

Основна Школа " Стефан Немања "

  • 1953.године саграђена је школа на месту на коме се и данас налази
  • 1961.године прераста у осмогодишњу школу
  • 1971.године припаја се Основној Школи “Милун Ивановић” из Ушћа
  • 1980.године земљотрес оштећује школу и поставља се монтажни објекат  који се каснијих година дорађује и школа добија данашњи изглед
  • 1990.године школа поново постаје самостална под именом Основна Школа “Стефан Немања” Студеница

Школу похађају ученици  са територије Студенице као и подручија Рудна и Мланче. У оквиру школе, постоји неколико истурених одељења четворогодишњег образовања (Брезова, Ђаково, Мланча, Река, Рудно, Бзовик, Савово…) које у зависности од броја ученика и даље раде.


ШКОЛА У БРЕЗОВИ

ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА • Студеница Online


ШКОЛА НА РУДНУ

Школа на Рудну


ШКОЛА У БЗОВИКУ

Школа у Бзовику


ШКОЛА У СЕЛУ РЕКА ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА • Студеница Online


ШКОЛА НА ЈАЋОВЦУ (МЛАНЧА) ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА • Студеница Online


ШКОЛА У САВОВУ

ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА • Студеница Online


ШКОЛА У ЂАКОВУ

ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА • Студеница Online