РЕКА СТУДЕНИЦА

Студеница је река у Централној Србији. Извире на планини Голија у месту које се зове Одвраћеница, на надморској висини од 1615 метара под именом Црна Река.

Купалиште " Криви Вир "

Код места Остатија, мења назив у Студеница. Увире у реку Ибар, код места Ушће, као његова лева притока. Дуга је 57,6 километара а њен слив има површину 582 км2. Долина јој је врло узана и дубока. Одликују је  карактеристике, да је студена (по томе је и добила име Студеница) и да је једна од најчистијих река у Србији. Поред многобројних речица и потока, истичу се: Бревина, Савошница, Брадуљичка Река, Склапијевац, Брусничка река, Изубра…